Ansvar


Vi tror at kort vei fra jord til bord gir lavt klimaavtrykk og bedre mat. Vi tar ansvar for å ivarta våre naturressurser og sikre bærekraft nå og i framtiden.

Retrovasjon


Ved å ta vare på det særegne i et distrikt holder vi tradisjoner ved hevd og nye tradisjoner kan skapes og utvikles. Vi legger tilrette for bevaring og utvikling.

Verdiskapning


Vi ønsker å bevare matjorda, og dermed de små gårdsbrukene, og jobber for bevaring/økning av arbeidsplasser. Lokal handel gir verdiskaping rundt oss.

Vår felles Matarv


Med fysisk butikk i Snåsa og levering ukentlig fra Trondheim - Snåsa er ARV stolt distibutør av Trøndersk kvalitetsmat og drikke.Kall det gjerne et bondeopprør eller et svar på en undelig jordbrukspolitikk. 

Mens de dominerende kjedene saumfarer verden for å dekorere hyllene med egne merkevarer blir de lokale produsentene tilsidesatt. ARV gir den lokale bonden, jegeren og sankeren en egen distribusjonskanal for å nå det lokale marked med egne varer. Slik blir det enklere for deg å velge sunn, bærekraftig og kortreist mat.


Det er nemlig oss forbrukere - og ingen andre, som kan endre egne vaner. Da først endres verden.


Velkommen til en verden av produkter fra Trøndelag